//////
Drukarka
Grudzień 20, 2016 by admin

BADANIA NAD SYMBOLIZMEM

Badania nad symbolizmem fonetycznym w kompetencji lingwistycznej schizofreników S.   Rogalińskiej ujawniły, że wszystkie etapy procesu programowania mowy u schizofreników, począwszy od programu wewnętrznego, z wy­jątkiem czucia związków substancjalnych, mają odmienny charakter niż u ludzi zdrowych. Przeprowadzone badania dotyczące procesów myśle­nia i nieliczne dotyczące mowy schizofreników pozwoliły bliżej określić ten stan patologiczny. Zanotowano „wypaczenie procesu uogólniania” w płaszczyźnie analizy i syntezy bodźców, polegające na tym, że chorzy w swoich sądach odzwierciedlają tylko przypadkową stronę zjawisk, istotne zaś związki między przedmiotami są w małym stopniu brane pod uwagę, przedmiotowa treść rzeczy i zjawisk często w ogóle nie jest uwzględniana.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

WŁASNOŚĆ FIRMY

Ta ostatnia jest własnością firmy nowego rodzaju – dostawcy usług telefonii interneto­wej (Internet Telephone Service Provider). Tak jak dostar­czyciele usług internetowych (Internet Service Providers) dają użytkownikom komputerów i modemów dostęp do Sieci za pośrednictwem lokalnych łącz telefonicznych, tak ITSF użytkownikom telefonów udostępniają połączenia wykorzy­stujące Internet. Problemem utrudniającym rozpowszechnianie się tech­nologii była gorsza jakość i mniejsza stabilność połączenia, a także zasięg – Internet był wprawdzie wszędzie, ale żeby połączenie doszło do skutku, po jego obu stronach muszą działać ITSP.Ponieważ technologia i infrastruktura Sieci poprawiały się, internetowa telefonia zaczęła w drugiej połowie lat 90. zdo­bywać coraz większe znaczenie, stając się poważnym pro­blemem rynkowym.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

PROGRAM ICQ

Oprócz gwiazd z internau­tami coraz częściej rozmawiali politycy. W 1998 roku po raz pierwszy odezwał się do nich urzędujący prezydent Rosji – Borys Jelcyn.Z komunikacją synchroniczną w Internecie wiąże się pewien problem. Dwóch znajomych chcących sobie pogawędzić musi się wcześniej umówić np. za pomocą poczty elektronicznej. Trudno się bowiem zorientować, co dana osoba może w da­nym momencie robić, nawet jeśli wiadomo, kiedy łączy się z Siecią. Znalazły się również rozwiązania tego problemu. Jednym z nich jest pogram ICQ firmy Mirabilis, który zdo­był popularność w 1997 roku. Pozwala on na prowadzenie „chatów”, a także umożliwia automatyczne przekazywanie między zainteresowanymi osobami informacji o tym, która z nich jest w danym momencie połączona z Internetem (można z nią gawędzić).

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

SYSTEM WEWNĘTRZNYCH SERWERÓW

Jeśli wszyscy je wykorzy­stują, uzupełniając swój rozkład zajęć, to wyznaczeniem pory spotkania dla grupy pracowników może się zająć komputer pocztowy. Wystarczy mu kazać szukać np. „pierwszego wol­nego dla wszystkich terminu”. Drugim elementem intranetu jest zwykle system we­wnętrznych serwerów http, udostępniających ważne dla pra­cowników informacje czy dokumenty w postaci podobnej do stron WWW. WWW i poczta elektroniczna stały się najpopularniejszymi usługami Internetu. Od nich dziś najczęściej zaczyna się kon­takt z Siecią i bardzo często – kończy. Wynika to z bogactwa zasobów WWW. Ich przeglądanie zajmuje tyle czasu, że użyt­kownikom, którzy od tego zaczęli, nie przychodzi do głowy, że można chcieć czegoś jeszcze. Ale Internet może znacz­nie więcej.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

PROGRAMY DO OBSŁUGI POCZTY

Nie muszą jej za każdym razem wpisywać. Praktycznie wszystkie programy do obsługi poczty elektronicznej pozwa­lają na tworzenie tzw. standardowych podpisów. Są one au­tomatycznie dołączane do każdego wysyłanego listu. Podpi­sy stały się nawet elementem internetowej kultury. Ich au­torzy często podają adresy stron WWW, za które odpowiadają. Niektórzy dodają do nich swoje ulubione cytaty albo rysun­ki złożone z prostych symboli, które można wystukać z kla­wiatury. Starają się w ten sposób pokazać swoją osobowość. Zdrowy rozsądek i dobry obyczaj nakazuje, by podpis nie przekraczał 5 linijek. Szczególnie, gdy używamy poczty elek­tronicznej w pracy. Wtedy w podpisie warto np. podać tra­dycyjny adres i numery telefonów.

  •   •   •   •   •
Styczeń 28, 2015 by admin

INTERNET ZMIENIA ŻYCIE

Do Internetu bowiem nie da się odnieść tradycyj­nych miar. Rok rozwoju Sieci należałoby liczyć co najmniej poczwórnie. Wszystko zmienia się w takim tempie, że bardzo łatwo pomylić się co do teraźniejszości. To co dziś „jest”, za dwa miesiące może się okazać zamierzchłą przeszłością. To, o czym dziś myślimy, że „będzie”, po kilkudziesięciu dniach okazuje się najzabawniejszą z błędnych wizji.Coraz częściej powtarza się, że Internet zmieni życie lu­dzi w równym stopniu co rewolucja przemysłowa, ale w znacz­nie krótszym czasie. Wynalezienie silnika parowego i elek­tryczność zmieniało życie ludzi przez blisko sto lat.

  •   •   •   •   •
Luty 5, 2012 by

iPhone PC Suite 2.9.25.168

Program iPhone PC Suite 2.9.25.168 został sporządzony z myślą o zarządzaniu wszelkimi danymi, które zawierają się w zasobach urządzenia iPhone za pośrednictwem komputera tak, aby nie było konieczności włączania do tego iTunes. iPhone PC Suite 2.9.25.168 jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, a także Windows 7. Ponadto, iPhone PC Suite 2.9.25.168 jest całkowicie darmową aplikacją, co oznacza, że wielu użytkowników, którzy potrzebują się w nią zaopatrzyć, bez najmniejszego problemu mogą tego dokonać. Za pomocą iPhone PC Suite 2.9.25.168 możliwe jest zarządzanie z poziomu komputera wieloma zasobami, które znajdują się w iPhone, między innymi kontaktami, wiadomościami tekstowymi, historią rozmów, notatkami, kalendarzem, wszelkimi multimediami, dźwiękami i tym podobnymi danymi. iPhone PC Suite 2.9.25.168 pozwala także na wykonywanie wszelkiej edycji poszczególnych zasobów, a w wielu wypadkach także automatycznej konwersji i wykonywania kopii zapasowych.

  •   •   •   •   •
Styczeń 7, 2012 by

Do czego może ci się przydać komputer?

Kiedy mowa o świecie komputerów w zasadzie każdy ma o nich coś do powiedzenia. Nie każdy jednak może zrobić to w pełni profesjonalnie. Używamy ich do wszystkiego, ale tak naprawdę niewiele osób zagłębia się w prawdziwą istotę ich konstrukcji, która bez wątpienia jest bardzo skomplikowania, chociaż nie niemożliwa do zrozumienia. Komputer przydaje się bardzo w wielu sprawach. Umożliwia przede wszystkim zmianę sposobu postrzegania pracownika, dla którego staje się on niejako przedłużeniem umysłu. Każdy dzisiaj w pewien sposób posługuje się sprzętem elektronicznym nawet nie robiąc tego w pełni świadomie. Nawet oglądanie telewizora to w pewien sposób wykorzystywanie zdobyczy najnowszej technologii. Komputer jednak przydaje się przede wszystkim człowiekowi podczas skomplikowanych badań nad odkryciem zależności, które rządzą naszym światem. Komputer z jego mocą obliczeniową jest jedynym urządzeniem, które precyzyjnie pozwala badać otaczającą nas rzeczywistość i warto go w tym zakresie wykorzystywać jak najczęściej. Sprawdziłeś już jak można profesjonalnie wykorzystać komputer, teraz powinieneś zacząć korzystać z rad zawartych w artykule. Naprawdę warto to zrobić.

  •   •   •   •   •
Październik 6, 2011 by

Dlaczego komputery się psują

Producenci sprzętu elektronicznego produkując coraz nowocześniejszy sprzęt, który jednak bardzo często się psuje. Dlaczego? Czy jest źle wykonany, skonstruowany teoretycznie, czy może to próba manipulacji światem zainteresowanym nowinkami technologicznymi? W każdym razie odpowiedź na to pytanie jest istotna z punktu widzenia przeciętnego użytkownika sprzętu. Bardzo często producenci robią to specjalnie. Tego po prostu wymaga konkurencyjny rynek. Żadnemu przedsiębiorcy nie opłaca się sprzedać jednorazowo bardzo dobrego produktu, który będzie służył danej osobie przez wiele lat. To się po prostu w żadnym wypadku nie opłaca, a taką tendencję szczególnie obserwuje się w środowisku internetowym. Bez wątpienia problem psujących się notorycznie komputerów istnieje, ale dzięki temu wiemy, że biznes w zasadzie może się rozwijać, więc pod pewnymi względami taka cecha jest pożądana. Im jednak nowszy sprzęt, tym mniejsza szansa na to, że się popsuje. Możesz oczywiście postawić też na sprawdzone graty i dać się im porwać ponownie. Decyzja należy do Ciebie, ale pamiętaj, że nic nie trwa wiecznie i Twój sprzęt prawdopodobnie prędzej czy później(raczej prędzej) się zepsuje.

  •   •   •   •   •
Marzec 27, 2011 by

Darmowe oprogramowanie zmienia obraz świata

Ludzie nie lubią płacić za możliwość dostępu do najlepszych rozwiązań technologicznych, dlatego też tworzą razem darmowe oprogramowanie, które bazuje na filozofii ogólnego dostępu do informacji właściwie dla wszystkich. Okazuje się, że darmowe oprogramowanie rozrasta się dynamicznie na fali panującego przekonania, ze komercyjne rozwiązania są bardzo złe, a niekiedy tak drogie, że nie opłaca się z nich korzystać. W dużej części przypadków nad darmowym oprogramowaniem do komputerów pracują hobbyści, fachowcy ze wszystkich dziedzin, którzy udostępniają kod na zasadzie darmowych licencji. Każdy może go dowolnie zmieniać i rozprowadzać, ale najlepiej w bardzo funkcjonalnej formie. Jest to idea wręcz genialna dla przeciętnego użytkownika komputera, ponieważ nie musi wydawać w ogóle pieniędzy na specjalistyczne programy. Dzisiaj darmowym oprogramowaniem można wykonać właściwie każdy projekt. Małe firmy też genialnie korzystają z tego rozwiązania. Wszystkim to się po prostu opłaca. Niektóre rozwiązania darmowe są o wiele skuteczniejsze nawet od tych komercyjnych i coraz więcej osób się o tym fakcie przekonuje. Branża oprogramowania musi mieć się na baczności.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

POTRZEBA SPECJALNEJ OPIEKI

Dzieci z dysleksją, dysortografią i dysgrafią, które potrzebowały specjal­nej opieki pedagogicznej, nie znalazły zrozumienia ani w domu, ani w szkole. Dlatego też w żadnym ze 100 przypadków nie zastosowano właściwych metod rehabilitacji, będących warunkiem uzyskania popra­wy i postępów w czytaniu i pisaniu. Na domiar złego, często przyczyny trudności były opacznie pojmowane, a dzieci oskarżano o lenistwo, złą wolę i krnąbrność. Środowisko dziecka, w którym tkwiła jedyna nadzieja i szansa dziecka na wyrównywanie istniejących deficytów rozwojowych, uniemożliwiających mu opanowanie umiejętności czytania i pisania, na skutek niewiedzy i ignorancji nie pospieszyło z pomocą żadnemu ze 100 badanych uczniów. Natomiast wskutek niewłaściwych metod oddziały­wania spowodowało ono, iż dziecko nie tylko nie uczyniło postępów w czytaniu i pisaniu, ale przestało sobie radzić w innych przedmiotach, powtarzało klasy, zniechęcało się do nauki, szkoły i zaczynało przejawiać zaburzenia nerwicowe”.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

PODOBNE ZJAWISKO

Na podobne zjawisko wtórnego obniżenia sprawności inte­lektualnej wskutek zaburzeń sfery emocjonalnej uczniów wskazywała M. Tyszkowa (1964) w pracy Czynniki determinujące pracę szkolną dziec­ka. Nic też dziwnego, że niektórzy autorzy (np. Bielicka, 1967) zwracają uwagę na niebezpieczeństwo utrwalania się zaburzeń emocjonalnych i niewłaściwych postaw. Wskazują oni na trwanie tych wtórnych zabu­rzeń osobowości nawet wówczas, gdy podstawowe zaburzenia (zaburze­nia funkcji percepcyjno-motorycznych) i trudności w nauce ustąpią w wyniku ćwiczeń korekcyjnych. Jak wykazała analiza wszystkich badanych przypadków, tylko nie­liczni rodzice orientowali się w specyfice trudności swego dziecka. W żadnym wypadku szkoła nie wykazała znajomości tych problemów.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

WYŻSZE CZYNNOŚCI KOROWE

Wyższe czynności korowe rozwijają się wraz z wiekiem, lecz brak neurofizjologicznych wskaźników rozwojo­wych, które pozwoliłyby określić poziom rozwoju funkcji analityczno- -syntetycznych analizatorów uczestniczących w procesie czytania i pisa­nia. Dlatego też posługujemy się testami psychologicznymi, a miarą głę­bokości zaburzenia rozwoju badanych funkcji jest różnica między wie­kiem życia a wiekiem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych”. (M. Bogdanowicz, 1978, s. 16). W badaniach własnych M. Bogdanowicz dokonała analizy patome- chanizmu trudności czytania i pisania. „Analiza (…) ujawniła w wielu przypadkach istnienie zespołu wzajemnie negatywnie warunkujących się czynników. Powstanie tzw. „błędnego koła”, które w konsekwencji po­woduje pogłębianie się zaburzeń podstawowych. Chodzi tu mianowicie o    powiązanie takich czynników, jak: trudności w nauce czytania i pisa­nia — uogólnione trudności w nauce — zaburzenia emocjonalne — wtór­ne zaburzenia funkcji intelektualnych, w którym to łańcuchu nasilenie zaburzeń jednego czynnika wywołuje nasilenie zaburzeń następnych czynników.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

MIMO TRADYCJI

Mimo osiemdziesięcioletniej tradycji, powszechnego zainteresowania problemem trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, prowadzenia wielu badań i dużej już liczby publikacji, co świadczy o nieustannym wzroście wiedzy w tej dziedzinie, istnieje jeszcze sporo kwestii spornych wymaga­jących wyjaśniania. H. Spionek (1973, s. 222) rozpatruje trudności w czy­taniu i pisaniu na szerszym tle zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka, a mianowicie jako zaburzenia rytmu rozwoju. Patomechanizm trudności w czytaniu i pisaniu rozumie jako wybiórcze zaburzenia funk­cji’korowych części analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- -ruchowego pod postacią parcjalnych (fragmentarycznych) deficytów roz­wojowych. Do zaburzeń o charakterze dysleksji i dysgrafii proponuje za­liczać „wyłącznie takie trudności w czytaniu i pisaniu, które są spowodo­wane deficytami rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, obliczany­mi w stosunku do wieku dziecka, a ocenianymi również w relacji do jego ogólnego poziomu umysłowego.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

ZNERWICOWANE DZIECI

Dzieci te stają się znerwicowane, trudne do leczenia i niepodatne na oddziaływanie peda­gogiczne, trafiają do poradni i klinik psychiatrycznych. U niektórych dzie­ci obserwuje się postawy aspołeczne”. Dzieci ze specyficznymi trudnoś­ciami w czytaniu i pisaniu nie mieszczą się dotychczas w żadnych ra­mach organizacyjnych naszego szkolnictwa: nie kwilifikują się do szkoły specjalnej, ale i nie uzyskują powodzenia w szkole normalnej. Na ogół szkolnictwo słabo orientuje się w tych problemach i dlatego w dosta­teczny sposób nie zabezpiecza specjalistycznej opieki dzieciom z tymi trudnościami. Zrozumiała jest zatem konieczność podjęcia w Polsce sze­rokich badań nad problemem trudności w czytaniu i pisaniu. Badania takie mają nie tylko kliniczne znaczenie dla diagnostyki i terapii, ale są także przydatne dla dydaktyki języka polskiego w szkole podstawo­wej, przez pogłębianie wiedzy na temat neurofizjologicznych podstaw procesu czytania i pisania.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

ROZWIĄZANIA TEORETYCZNE

Zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyka wskazują na ko­nieczność szybkiego i adekwatnego rozpoznawania przyczyn tych trud­ności. Wczesne ich wykrycie umożliwia skuteczną rehabilitację i uchro­nienie od zaburzeń o charakterze wtórnym. Zaburzenia nie poddane ko­rekcji trwają nierzadko przez całe życie. Uniemożliwiają osiągnięcie wy­branego zawodu, podjęcie planowanych form kształcenia. W przypadku przedłużającego się okresu niepowodzeń szkolnych i przy braku właści­wej pomocy dzieci te wchodzą w konflikt ze szkołą, rodzicami i same ze sobą, dochodzi bowiem do zderzenia się realnych możliwości dziecka z oczekiwaniami jego środowiska i własnymi ambicjami zrodzonymi ze słusznego przekonania o posiadanych uzdolnieniach.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

PROBLEMY DYSLEKSJI

Pierwsze lata nauki języka polskiego w szkole są związane ścisłe z problemem kształcenia umiejętności czytania i pisania. Opano­wanie analizy i syntezy kodu graficznego jest dla dalszego rozwoju ucznia rzeczą pierwszorzędnej wagi. Wśród uczniów mających niepowo­dzenia w szkole liczną grupę stanowią ci, którym czytanie i pisanie spra­wia duże trudności (por. J. Jaklewicz, M. Bogdanowicz, D. Męcik, 1975). Aspekty psychologiczne i pedagogiczne dysleksji (zaburzenie czy­tania) i dysortografii (zaburzenie pisania) omawia w swej pracy M. Bogdanowicz (1978, s. 5). Przytoczymy fragmenty tej pracy jako aktualny głos w ciągle aktualnej dyskusji. ,,Wiele dzieci nie nadąża z opanowaniem czytania i pisania w tempie przewidzianym programem szkolnym. Przy stosowaniu konwencjonalnych metod nauczania, w gru­pie tej spotykamy dzieci z ogólnie obniżonym poziomem, rozwoju umy­słowego, u których kłopoty z czytaniem i pisaniem są jednym z wielu przejawów trudności w przyswajaniu materiału szkolnego. Inną grupę stanowią dzieci źle czytające i piszące o prawidłowym rozwoju umysło­wym.

  •   •   •   •   •
Grudzień 20, 2016 by admin

STWARZANE WARUNKI

Praca w kabinach stwarza warunki umożliwiające uniknięcie wpły­wu zewnętrznych zakłóceń na tok percepcji informacji płynącej bezpo­średnio do słuchacza, która zostaje odebrana indywidualnie i wymaga indywidualnej reakcji danego słuchacza. Musi on odbierając prawidłowo zaprogramowane dawki informacji w czterofazowych ćwiczeniach: w I fa­zie — (wzorzec) — aktywnie słuchać; w II fazie — (przetworzenie) — aktywnie reagować; w III fazie — aktywnie słuchać dla uzyskania po­zytywnego lub negatywnego wzmocnienia; w IV fazie — poprawnie imi­tować. Ani jedna z tych faz nie dopuszcza do obniżenia stopnia koncen­tracji, choć IV fazę można traktować jako swoisty moment wypoczynku; to, że elementem sprzyjającym zwiększeniu efektywności w labo­ratorium jest izolacja od otoczenia, która zmusza studenta do liczenia wyłącznie na własne siły i do pracy na własny rachunek.

  •   •   •   •   •